Mevzuat

-1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
-TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA TEBLİĞ
-1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
-BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONU KARARI